Documenten

GIFTEN

Giftenaftrek

Giften aan de Duyschot Stichting zijn aftrekbaar. Per 1 januari 2021 is de Duyschot Stichting aangemerkt als culturele anbi(algemeen nut beogende instelling). De Geefwet maakt uw schenking aan de Duyschot Stichting fiscaal nóg aantrekkelijker. Deze zorgt namelijk voor een extra stimulans in de giftenaftrek voor giften aan culturele anbi’s. Voor de Duyschot Stichting is zo’n culturele anbi-status aangevraagd. U kunt uw gift, na toekenning van deze culturele anbi-status voor 125 % aftrekken bij de fiscus. Met andere woorden: omdat de Belastingdienst via een grotere aftrek meebetaalt, kunt u fors meer doneren zonder dat u dat netto meer kost!

Periodieke gift

Het is mogelijk om uw bijdrage aan de Duyschot Stichting volledig (dus zonder drempel of plafond) af te trekken in uw belastingaangifte indien u deze in een schriftelijke overeenkomst vastlegt; een notariële akte is hiervoor niet nodig. In deze overeenkomst doet u de toezegging gedurende (minimaal) 5 jaar ten minste 1x per jaar een vast bedrag aan de Duyschot Stichting te schenken. Deze gift levert, ongeacht of u de drempel haalt, belastingvoordeel op van ten hoogste 52 %. Stel, u ondersteunt de Duyschot Stichting al en geeft nu €125,- per jaar. Maakt u daar een periodieke schenking van, dan is de volledige gift aftrekbaar van de belasting (in dit voorbeeld tegen 52 %). De schenking kost u op deze manier slechts €44,- per jaar. Wilt u het belastingvoordeel volledig ten goede laten komen aan de orgelpraktijk van de Duyschot Stichting? Dan kunt u jaarlijks €357,- schenken, terwijl het u slechts €125,- netto kost. Dankzij het belastingvoordeel ontvangt de Duyschot Stichting een hogere gift over een langere periode. Die steun kunnen wij goed gebruiken!

Het afsluiten van een periodieke schenking is makkelijk. De Belastingdienst heeft hiervoor een aantal formulieren opgesteld. U kunt dit document als pdf (digitaal in te vullen) downloaden van de site van de belastingdienst. Wij sturen u graag alle benodigde informatie toe en kunnen assisteren bij het invullen. Van elk formulier bestaan twee exemplaren; één voor u als schenker en een exemplaar voor onze administratie.

De voordelen van periodiek schenken

– Alle giften zijn aftrekbaar, er geldt geen drempel.

– U krijgt een groot deel (tot 52 %) van uw gift terug van de Belastingdienst.

– U kunt meer aan de Duyschot Stichting doneren, zonder dat u dit extra geld kost.

– De Duyschot Stichting kan gedurende minimaal 5 jaar op uw steun rekenen.

Vermelding in testament

Vermeld de Duyschot Stichting in uw testament als (mede)erfgenaam of stel een legaat in en laat iets blijvends achter. Met uw steun kunnen wij mensen in en buiten de Westerkerk blijven inspireren en geeft u toekomstige generaties de kans om zelf de magie van klassieke muziek te ontdekken.

Donateurs

Iedereen die de orgels en de orgelconcerten een warm hart toedraagt kan zich opgeven als donateur. Hiermee levert een donateur een structurele bijdrage aan de orgelpraktijk in de Westerkerk en legt een fundament op de instandhouding van deze traditie.

Donateurs ontvangen regelmatig een nieuwsbrief met daarin de aankondigingen van nieuwe concerten.

De minimale jaarlijkse bijdrage van het donateurschap is €50.

Steun ons met uw gift! Hartelijk dank!

De Duyschot Stichting

Postadres: Prinsengracht 279, 1016 GW Amsterdam
Telefoonnummer: 020-6247766
E-mailadres: info@duyschotstichting.nl
Nummer van de Kamer van Koophandel: 41215838
Bankrekening: NL34 INGB 0007 4092 38
RSIN: 805120063